หมวดหมู่   เดือน-ปี   ค้นหา  
ค้นพบ 175 รายการ      ( หน้า 1 ) ถัดไป >>

8 กุมภาพันธ์ 2561 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 26 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมหลักสูตร เรื่อง กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กับการบัญชีเครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุนฟรี
7 กุมภาพันธ์ 2561 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 25 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมหลักสูตร เรื่อง “เตรียมความพร้อมในการออกงบการเงิน และประเด็นทางภาษีอากรที่พึงระวัง”
2 กุมภาพันธ์ 2561 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 24 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมหลักสูตร ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 8/2561” ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
10 มกราคม 2561 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 23 วันที่ 10 มกราคม 2561 เชิญร่วมงานสัมมนา ฟรี เรื่อง กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กับการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน
4 มกราคม 2561 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 22 วันที่ 4 มกราคม 2561 เรื่อง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ
3 มกราคม 2561 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 21 วันที่ 3 มกราคม 2561 อบรมหลักสูตร ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 7/2561” จังหวัดนนทบุรี
28 ธันวาคม 2560 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 20 วันที่ 28 ธันวาคม 2560 อบรมโครงการสัมมนาหลักสูตร “บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ” ณ โรงแรม ลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
13 ธันวาคม 2560 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 19 วันที่ 13 ธันวาคม 2560 อบรมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเรื่อง “ข้าราชการแบบไหน ในใจประชาชน”
8 ธันวาคม 2560 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 18 วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เรื่อง อบรมหลักสูตร ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 6/2561 จังหวัดนนทบุรี
7 ธันวาคม 2560 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 17 วันที่ 7 ธันวาคม 2560 อบรมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เรื่อง “ข้าราชการแบบไหน ในใจประชาชน” ครั้งที่ 4 ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น
ระบบจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ DBD E-Newsletter  -  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  -  กระทรวงพาณิชย์      
Jigsaw Office E-Newsletter Suite  -  Powered by Net-Com