หมวดหมู่   เดือน-ปี   ค้นหา  
ค้นพบ 229 รายการ      ( หน้า 1 ) ถัดไป >>

23 กุมภาพันธ์ 2562 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 23 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ประชาสัมพันธ์วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า “DBD Accounting” ฉบับที่ 81
22 กุมภาพันธ์ 2562 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 22 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมหลักสูตร “ผู้ประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ 6/2562” เรื่อง หลักการรับรู้รายได้ 5 ขั้น ตาม TFRS 15 และ(ร่าง) สัญญาเช่าแบบใหม่ ตาม TFRS 16 : รุ่น
21 กุมภาพันธ์ 2562 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 21 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 สัมมนา เรื่อง “เตรียมความพร้อมในการออกงบการเงิน และประเด็นทางภาษีอากรที่พึงระวัง พร้อม Update ภาษี ปี 2562”
20 กุมภาพันธ์ 2562 : E-newsletter ฉบับที่ 20 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า !! แจ้ง !! เปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมหลักสูตร “ บัญชี...ชี้ช่องรวย ”
7 กุมภาพันธ์ 2562 : E-newsletter ฉบับที่ 19 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาเรื่อง “ข้อพึงระวังและประเด็นสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการนำส่ง DBD e-Filing เวอร์ชั่นใหม่”
29 มกราคม 2562 : E-newsletter ฉบับที่ 18 วันที่ 29 มกราคม 2562 ร่วมกันสร้างพลังโหวตกับรางวัล WSIS ใน Category ที่ 3 เลือก ประเทศไทย
24 มกราคม 2562 : E-newsletter ฉบับที่ 17 วันที่ 24 มกราคม 2562 โครงการอบรมหลักสูตร “ บัญชี...ชี้ช่องรวย ” ส่วนกลาง ครั้งที่ 1 จ.นนทบุรี
23 มกราคม 2562 : -newsletter ฉบับที่ 16 วันที่ 23 มกราคม 2562 โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 5/2562 รุ่นที่ 1
21 มกราคม 2562 : E-newsletter ฉบับที่ 15 วันที่ 21 มกราคม 2562 เชิญเข้ารับการอบรม ฟรี หลักสูตร บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ
18 มกราคม 2562 : E-newsletter ฉบับที่ 14 วันที่ 18 มกราคม 2562 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาเรื่อง “ข้อพึงระวังและประเด็นสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการนำส่ง DBD e-Filing เวอร์ชั่นใหม่”
ระบบจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ DBD E-Newsletter  -  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  -  กระทรวงพาณิชย์      
Jigsaw Office E-Newsletter Suite  -  Powered by Net-Com