หมวดหมู่   เดือน-ปี   ค้นหา  
ค้นพบ 128 รายการ      ( หน้า 1 ) ถัดไป >>

24 มีนาคม 2560 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 33 วันที่ 24 มีนาคม 2560 เรื่อง การอำนวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ (ฉบับแก้ไข นับชั่วโมงได้ทั้งผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นด้านอื่นๆ 6 ชม.)
24 มีนาคม 2560 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 32 วันที่ 24 มีนาคม 2560 เรื่อง การอำนวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ
23 มีนาคม 2560 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 31 วันที่ 23 มีนาคม 2560 เรื่อง เผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี ฯ
10 มีนาคม 2560 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 30 วันที่ 9 มีนาคม 2560 โครงการสัมมนาหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพสำนักงานบัญชีไทยสู่ยุค Thailand 4.0” อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
7 มีนาคม 2560 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 29 วันที่ 7 มีนาคม 2560 "แบบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560"
1 มีนาคม 2560 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 28 วันที่ 1 มีนาคม 2560 การสัมมนา เรื่อง “การจัดทำงบกระแสเงินสดและปัญหาในทางปฏิบัติสำหรับกิจการ NPAEs ”
15 กุมภาพันธ์ 2560 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 27 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง “เจาะลึกการเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบใหม่”
9 กุมภาพันธ์ 2560 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 26 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรูปแบบใหม่สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)
31 มกราคม 2560 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 25 วันที่ 31 มกราคม 2560 เรื่อง การสัมมนา “ติดอาวุธด้านบัญชีในยุคดิจิทัล”
27 มกราคม 2560 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 24 วันที่ 27 มกราคม 2560 เรื่อง การจัดงาน “Start to SMART 2017 โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่”
ระบบจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ DBD E-Newsletter  -  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  -  กระทรวงพาณิชย์      
Jigsaw Office E-Newsletter Suite  -  Powered by Net-Com