หมวดหมู่   เดือน-ปี   ค้นหา  
ค้นพบ 135 รายการ      ( หน้า 1 ) ถัดไป >>

5 พฤษภาคม 2560 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 41 วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ประเด็นคาถาม-คาตอบ เกี่ยวกับการกาหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีต้องจัดให้มีเครื่อง EDC
1 พฤษภาคม 2560 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 40 วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เรื่อง สำรวจความพึงพอใจของงานกรมฯ
19 เมษายน 2560 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 38 วันที่ 19 เมษายน 2560 การสัมมนา เรื่อง ครบเครื่องเรื่อง สัญญาเช่า
12 เมษายน 2560 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 37 วันที่ 12 เมษายน 2560 อัพเดทประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฉบับใหม่
10 เมษายน 2560 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 36 วันที่ 10 เมษายน 2560 เรื่อง ขอเชิญชวนส่งงบการเงิน ประจำปี 2559 ผ่านระบบ DBD e-Filing ครบ 100%
7 เมษายน 2560 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 35 วันที่ 7 เมษายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ
3 เมษายน 2560 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 34 วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร “บัญชี...ชี้ช่องรวย ส่วนกลาง”
24 มีนาคม 2560 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 33 วันที่ 24 มีนาคม 2560 เรื่อง การอำนวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ (ฉบับแก้ไข นับชั่วโมงได้ทั้งผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นด้านอื่นๆ 6 ชม.)
24 มีนาคม 2560 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 32 วันที่ 24 มีนาคม 2560 เรื่อง การอำนวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ
23 มีนาคม 2560 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 31 วันที่ 23 มีนาคม 2560 เรื่อง เผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี ฯ
ระบบจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ DBD E-Newsletter  -  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  -  กระทรวงพาณิชย์      
Jigsaw Office E-Newsletter Suite  -  Powered by Net-Com