หมวดหมู่   เดือน-ปี   ค้นหา  
ค้นพบ 216 รายการ      ( หน้า 1 ) ถัดไป >>

3 ธันวาคม 2561 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 11 วันที่ 3 ธันวาคม 2561 โครงการอบรม หลักสูตร “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 3/2562”
21 พฤศจิกายน 2561 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 9 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร “ บัญชี...ชี้ช่องรวย ” จังหวัดเพชรบุรี ฟรีตลอดงาน
16 พฤศจิกายน 2561 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 3 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร “ บัญชี...ชี้ช่องรวย ”จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14 พฤศจิกายน 2561 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 10 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง คำเตือน
13 พฤศจิกายน 2561 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 8 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา เรื่อง “สรุปสาระความสำคัญและประเด็นปัญหาของ TFRS for NPAEs”
9 พฤศจิกายน 2561 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 9 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร “ บัญชี...ชี้ช่องรวย ” จังหวัดเพชรบุรี
7 พฤศจิกายน 2561 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 3 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร “ บัญชี...ชี้ช่องรวย ”จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6 พฤศจิกายน 2561 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 4 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร “ บัญชี...ชี้ช่องรวย ” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2 พฤศจิกายน 2561 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 8 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา เรื่อง “สรุปสาระความสำคัญและประเด็นปัญหาของ TFRS for NPAEs”
30 ตุลาคม 2561 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 7 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 การอบรม “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 2/2562” เรื่อง “ มาตรฐานการบัญชีสำหรับ NPAE และหลักเกณฑ์ทางภาษี (รุ่นที่ 2)
ระบบจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ DBD E-Newsletter  -  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  -  กระทรวงพาณิชย์      
Jigsaw Office E-Newsletter Suite  -  Powered by Net-Com