หมวดหมู่   เดือน-ปี   ค้นหา  
ค้นพบ 204 รายการ      ( หน้า 1 ) ถัดไป >>

17 ตุลาคม 2561 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 3 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร “ บัญชี...ชี้ช่องรวย ”จังหวัดสุราษฎร์ธานี
12 ตุลาคม 2561 : E-Mail Newsletter ฉบับที่ 2 วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง โครงการสัมมนา “บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ”
4 ตุลาคม 2561 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 1 วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เรื่อง เผยแพร่เอกสารประกอบการสัมมนา พร้อม Link VDO เรื่อง TFRS 9
28 กันยายน 2561 : E-mail Newsletter ฉบับวันที่ 49 วันที่ 26 กันยายน 2561 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาเรื่อง “รอบรู้เรื่องการบัญชีสินค้าคงเหลือ”
26 กันยายน 2561 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 48 วันที่ 26 กันยายน 2561 จัดอบรมเรื่อง “ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย”
7 กันยายน 2561 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 47 วันที่ 7 กันยายน 2561 รายละเอียดการสมัครสัมมนาเรื่อง “ทำความรู้จัก : มาตรฐานการรายงานทางการเงิน – กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน”
28 สิงหาคม 2561 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 46 วันที่ 28 สิงหาคม 2561 สมัครสัมมนาทำความรู้จัก : มาตรฐานการรายงานทางการเงิน – กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน” จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดเชียงใหม่
23 สิงหาคม 2561 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 45 วันที่ 23 สิงหาคม 2561 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา หัวข้อ “เรื่องน่ารู้เมื่อเปลี่ยนชุดมาตรฐานจาก TFRS for NPAEs เป็น TFRSs และเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายง
7 สิงหาคม 2561 : E-mail Newsletterฉบับที่ 44 วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่องทำความรู้จักเครื่องมือทางการเงิน : TFRS 9
13 กรกฎาคม 2561 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 42 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจ จัดสัมมนา เรื่อง “รอบรู้การบัญชีผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับทุกกิจการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
ระบบจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ DBD E-Newsletter  -  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  -  กระทรวงพาณิชย์      
Jigsaw Office E-Newsletter Suite  -  Powered by Net-Com