หมวดหมู่   เดือน-ปี   ค้นหา  
ค้นพบ 196 รายการ      ( หน้า 1 ) ถัดไป >>

7 สิงหาคม 2561 : E-mail Newsletterฉบับที่ 44 วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่องทำความรู้จักเครื่องมือทางการเงิน : TFRS 9
13 กรกฎาคม 2561 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 42 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจ จัดสัมมนา เรื่อง “รอบรู้การบัญชีผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับทุกกิจการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
12 กรกฎาคม 2561 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 41 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 การสัมมนาโครงการ “ยกระดับสำนักงานบัญชีสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ” ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา
25 มิถุนายน 2561 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 40 วันที่ 25 มิถุนายน 2561 การอบรมเรื่อง อนุสัญญาภาษีซ้อน
21 มิถุนายน 2561 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 39 วันที่ 21 มิถุนายน 2561 การอบรมของสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง “ทำความเข้าใจ TFRS เพื่อประโยชน์การวิเคราะห์หลักทรัพย์ : ศึกษาจากข้อมูลเผยแพร่ใน www.settrade.com”
14 มิถุนายน 2561 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 38 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 การอบรมหลักสูตร “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 9/2561” เรื่อง “ TFRS 15 : รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ”
1 มิถุนายน 2561 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 37 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เรื่อง เรียนฟรี หลักสูตร elearning ปี 2561 นับชั่วโมง CPD ได้
23 พฤษภาคม 2561 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 33 วันที่ 25 เมษายน 2561 การอบรม เรื่อง “ บัญชี...ชี้ช่องรวย ” จังหวัดพิษณุโลก
17 พฤษภาคม 2561 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 36 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจ จัดสัมมนา เรื่อง “Update ประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2561”
4 พฤษภาคม 2561 : E-mail Newsletter ฉบับที่ 35 วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนรอบปีบัญชีฯ (e-Permit)
ระบบจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ DBD E-Newsletter  -  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  -  กระทรวงพาณิชย์      
Jigsaw Office E-Newsletter Suite  -  Powered by Net-Com